8 Aralık 2011 Perşembe

Ubuntu 10.04 Phpvirtualbox kurulumu

PhpVirtualBox, Virtualbox ürününün web arayüzüdür. Bu yazılımı ben, yerel ağdaki bir sunucunun Virtualbox arayüzüne kendi bilgisayarımın browserından erişmek için kullandım. PhpVirtualBox kurulumundan önce sunucuya erişebilmek için sabit IP belirliyoruz.

** Sabit IP ayarı şu şekilde yapılır:
  vim  /etc/network/interfaces
/etc/network/interfaces  dosyasına aşağıdaki satırlar eklenir.
auto eth0
iface eth0 inet static                   // eth0 ethernet  arayüzü IP adresini statik olarak alacağını belirtiyoruz.
address X.X.X.X                 // belirlenen statik IP adresi
netmask X.X.X.X    // ağ maskesi
gateway X.X.X.X        // ağa çıkış noktası (router, modem)
Network servisi yeniden başlatıldığında ayarlar da uygulanmış olacaktır.
  /etc/init.d/networking restart
Tabi bu ayar PhpVirtualbox'a özel bir ayar değil.
** [1] http://code.google.com/p/phpvirtualbox/downloads/list
[1] adresinden phpvirtualbox'ın son sürümünü indirip /var/www/ dizini altına açıyoruz.
        wget http://phpvirtualbox.googlecode.com/files/phpvirtualbox-4.1-5.zip
unzip phpvirtualbox-4.1-5.zip
mv phpvirtualbox-4.1-5 /var/www/
**  Elimizde /var/www/phpvirtualbox diye bir dizin olmuş oluyor. Bu dizinin içerisinde config.php-exaple dosyasının ismini config.php yapıyoruz. config.php içerisinde phpvirtualbox kurulan makinanın ayarlarına göre değişiklik yapıyoruz.
config.php içerisindeki
   var $username = 'user';
var $password = 'password';
alanlarına virtualbox kurulu bilgisayarın kulanıcı adı ve parolası yazılır.
**  Tarayıcıdan  http://ipadress/phpvirtualbox  şeklinde erişiyoruz.
**  Burada, öntanımlı gelen kullanıcı adı/ parola ,   admin/admin yazdığımızda bilgisayarımızda kurulu olan virtualbox arayüzüne erişmiş oluyoruz.
Phpvirtualbox arayüzüne eriştikten sonra karşılaşılacak hataların giderilmesi için şu ayarları kontrol edin:
** vboxwebsrv servisi çalışıyor mu (ps aux | grep vboxwebsrv)?
** config.php 'de yazdığınız username ve password kısımları virtualbox kurulu bilgisayarın kullanıcı adı ve parolası mı?

Ayrıca yeni bir sanal makine oluşturmak istediğinizde aşağıdaki ayarları yaparak birçok hatanın önüne geçebilirsiniz.
Ayarlar sekmesi:
 Kuruluma başlamadan önce sistem ayarlarını aşağıda görüldüğü şekilde değiştirmediğimiz zaman kuruluma başlayamıyoruz.

Network ayarını resimde gösterildiği gibi yapmadığımız zaman ise sanal makine internete çıkamıyor.
PhpVirtualbox'ta bir sanal makinanın ekranını görüntülemek için ben rdesktop kullandım. Rdesktop kullanımı şu şekilde:

rdesktop IPADDRESS:PORT

Tabi bunu yapabilmek için virtualboxta  aşağıdaki ayarı yapmak gerekiyor: